En introduktion

Tomat är Sveriges ledande kommunikationsbyrå för samtal med den akademiska världen. Vi hanterar interna och externa kommunikationskanaler på de flesta av landets ledande universitet och högskolor. Vårt uppdrag är att träffsäkert och effektivt sprida tydlig och inspirerande information till främst unga akademiker i Sverige och utlandet, samt vårda och utveckla våra uppdragsgivares varumärken. Till vårt förfogande har vi massor av kunskap och energi. Och dessutom de i särklass effektivaste kanalerna.

Behöver du en smart kanal till
svenska studenter, lärare eller forskare? Här är den.

Kort om kanalerna

Vet du vem du vill tala med?

Då löser vi resten

Printmedia

Studenter läser tidningar. Faktiskt mer än många andra. En printkampanj täcker enkelt in en stor grupp studenter eller forskare/lärare. Vi hanterar ett tjugotal titlar över hela landet och kan sköta hela kedjan, från urval till materialhantering.

Display

Möjligheten till web-kommunikation är nästan obegränsad, oavsett målgrupp. Vårt jobb är att veta var man hittar relevant trafiken för olika typer av informationsinsatser. En väl genomförd online kampanj når rätt mottagare, enkelt och kostnadseffektivt.

Personliga möten

Ibland behöver du se den du talar med i ögonen. På varje utbildningsort finns flera bra tillfällen att fysiskt träffa de du vill tala med. Berätta vad du vill göra, så bokar vi rätt plats i rätt tid för ditt besök på Sveriges universitet och högskolor.

DR och E-DR

Genom egna utskick, fysiska eller digitala, ges ditt budskap ett större utrymme. Våra kanaler når ut i mailkorgar och på hallmattor runt om i hela landet. Ofta tillsammans med universitetets egen information.