OM OSS

Tomat är Sveriges ledande kommunikationsbyrå för samtal med den akademiska världen

Tomat startade sin verksamhet 1999 inom ramen för Akademiska Föreningen i Lund. Syftet var att effektivisera universitetets interna informationskanaler och göra dem mer åtkomliga för externa parter.

Vi bedriver fortfarande vår verksamhet efter samma tanke, men anpassad efter den utveckling både vi och kommunikationsbranschen gjort sedan dess. Vi hanterar nu olika kommunikationsuppdrag vid ett femtontal studieorter och servar externa uppdragsgivare från hela världen. Våra kanaler har utvecklats i takt med digitalisering och annan teknikutveckling, där universiteten av naturliga skäl ofta ligger i framkant. Vi vill gärna tro att vi varit starkt bidragande till den utvecklingen.

Från våra kontor i Lund och Stockholm har vi daglig kontakt med universitetens medier, redaktioner och informatörer för att ständigt ligga rätt i deras effektiva och innovativa kommunikationsvägar. Våra uppdragsgivare utanför den akademiska världen består av HR-avdelningar på multinationella aktörer, marknadsdivisioner hos tjänste- och retail- företag, myndigheter och ideella organisationer.

Vårt uppdrag är fortsatt att träffsäkert och effektivt sprida tydlig och inspirerande information till unga akademiker. Vi gör det med unik kunskap, professionell inställning och ständig nyfikenhet.

Läs lite universitetsnyheter