Våra tjänster

"Vi ska leverera strategiska och hållbara kommunikationslösningar
till nytta för våra uppdragsgivare inom och utom universitetsvärlden"

Vi hanterar universitetens mediekanaler i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Örebro, Linköping m. fl. orter. Är det studenter, lärare eller forskare du söker, oavsett var eller inom vilka områden, så finns det en informationsmodell som passar. Nedan presenterar vi kortfattat våra huvudsakliga tjänster och kommunikationsvägar.

Display

Universitetsvärlden ligger av förklarliga skäl ofta långt fram i teknikutvecklingen och såväl anställda som studenter utnyttjar digitala informationsbärare i större utsträckning än genomsnittet. Vi producerar välbesökta nyhetssiter internt på universiteten, där information sprids och samtal förs. Ofta finns även parallella webplatser för specifika ämnen som karriär eller studentrabatter. Med rätt display når du rätt uppmärksamhet och de mest relevanta besökarna.

Print

Läser unga akademiker verkligen tidningen? Ja, det gör dom. Faktiskt mer nu än för fem år sedan. När prenumerationsköpen går ner och gratistidningarna ratas har den lokalt producerade, studentägda tidningen en motsatt trend. 78%* av studenterna läser den tidning som produceras av och för studenter på deras eget campus och skickas hem i brevlådan. Har man sett den så blir man inte så förvånad. (*Studentbarometern, Stockholm, 2013).

Möten

En del saker sägs bäst öga mot öga. Varje år arrangeras en mängd events runt om på våra universitet och högskolor. En del med seriösare prägel och andra under mer lössläppta former. I rätt forum kan du träffa en viss typ av student eller forskare och få tid att prata med dem. Du kan presentera din tjänst, produkt eller employer brand i samband med en festlighet, en lunch eller ett seminarium. Om du vet vem du vill prata med, så vet vi hur och var. .

Audit

Strategiska kommunikationsinsatser kräver förkunskaper. En av de viktigaste är att veta vem du själv är i mottagarens ögon. Universiteten är nyfiken och öppen miljö med stor individomsättning, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Med en audit bland studenter och forskare får du kännedom om deras uppfattning och vilka beröringspunkter de har med din organisation. Låt våra fokusgrupper ge dig kunskap att bygga en starkare kommunikationsplan.

E-kommunikation

Liksom i övriga samhället går ett viktigt informationsflöde på universiteten via nyhetsbrev, e-post och sociala närverksgrupper. Somliga är mer lästa än andra och en del är bara relevanta i vissa grupper eller under en viss tid. Kommunikationen genom dessa kanaler är inte fri från restriktioner, men har självklara fördelar i spridning och tilltal. Med rätt avsändare och innehåll kan dessa kanaler bli både snabba och effektiva.

DR och sampling.

Den vägen når vi betydligt fler studenter än lärare/forskare, vilket bör avspeglas i innehållet. En nyfiken grupp med begränsad ekonomi är tacksam för den som vill bjuda in till något, sampla en produkt eller bara vara härlig på något annat sätt. Beroende på innehåll kan ditt meddelande åka med i ett utskick från skolan, delas ut för hand på campus eller skickas hem i en egen försändelse till den adress där studenten verkligen bor.

För universiteten

Är du är verksam på ett universitet, högskola, studentorganisation eller inom annan högre utbildning? Är ni intresserade av att utveckla er interna eller externa kommunikation? Vi hjälper er att bygga nya, anpassade kommunikationslösningar eller utveckla era befintliga. Vi kan också skapa eller öka intäkter från näringsliv och organisationer, genom att ge dem tillgång till era kanaler. Såklart hjälper vi er också gärna att kommunicera med studenter och anställda på andra lärosäten. Hör av dig till oss så berättar vi mer.