universiteten

I Sverige studerar över 440 000 personer vid universitet eller högskola. Vi är därmed ett av världens studenttätaste länder.

66 000 personer studerar vid en teknisk högskola. 13 000 av dem kommer att ta examen i år.

Ca 2 500 svenskar läser just nu ett mastersprogram. Ungefär hälften tar examen den här terminen.

Vi arbetar aktivt med 15 stora svenska studieorter.

Nästan häften av landets studenter finns vid någon av de fem största studieorterna.

Vi hanterar kommunikationskanalerna både vid de stora lärosätena och de vid mindre, specialserade.